Prosiect celfyddydol sy’n defnyddio taith gerdded fel ysbrydoliaeth i greu gwaith celfyddydol newydd.

Cefnogir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig trwy Arwain Sir Benfro a Menter Iaith Sir Benfro.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â nico@mentersirbenfro.com.


This projects aims to inspire new artistic work, by using a guided walk as inspiration.

Supported by the European Agricultural Fund for Rural Development through Leader Pembrokeshire and Menter Iaith Sir Benfro.

For more information, contact nico@mentersirbenfro.com.